aşıq

aşıq
1.
is. Xalq xanəndəsi; həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan el sənətkarı. Xalq aşığı. Aşıq havaları. – Aşığın sözü qurtaranda «neylim-neylim» deyər. (Məsəl). El aşıqları incə Azərbaycan dilində xalqımızın mərdliklərini tərənnüm edən ölməz dastanlar qoşurdular. İ. Ə.. Dindir, aşıq qardaş, dindir bir sazı; Onunla gülmüşdür ömrümün yazı. Z. Xəlil.
2.
is.
1. anat. Diz qapaqlarından çıxan oynaq sümüyü. // Uşaqların aşıq-aşıq oyununda işlətdikləri həmin (adətən qoyunların diz qapağından çıxarılan) sümük. <Tükəz:> Uşaq aşıq yığan kimi bu qədər pulu yığıb nə edəcəksən? M. F. A.. Uşaq vaxtı küçədə aşıq oynayanda hərdənbir savaşırdıq. C. M.. Bozbaşı yedikdən sonra, evin uşağı kasalara göz gəzdirərək sümükdən aşıqları çıxardıb bir yerə yığardı. H. S..
2. Tağalaq, qarqara, sap sarınan balaca taxta.
3. Tüfəngin çaxmağı ilə ayağı arasındakı məsafə.
◊ Araz aşığından, Kür topuğundan – heç bir şeydən qorxusu, çəkinəcəyi olmayan, heç bir dərdi, fikri, qayğısı olmayan, kefi kök adam haqqında. <Əsgər bəy:> Əlbəttə, bizim Araz aşığımızdandır, Kür topuğumuzdan. M. F. A.. <Cənnətəli:> Mənə də Cənnətəli ağa deyərlər. . Mənim Araz aşığımdandır, Kür topuğumdan. . . N. V.. Aşığı (maçası) alçı durmaq – bəxti gətirmək, işi rast gəlmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aşiq — is. <ər.> Birisinə məhəbbət bağlamış, vurulmuş, bənd olmuş adam; vurğun. Eyləməz xəlvət sərayi sirri vəhdət məhrəmi; Aşiqi məşuqdən, məşuqi aşiqdən cida. F.. Bu müşəxxəsdi ki, eşq aşiqə qovğa gətirir. X. N.. Hər aşiqin ki sən kimi bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşıq-aşıq — is. Aşıqla oynanılan uşaq oyunu. Aşıq aşıq oynamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşiq-məşuq — <ər.> Bir birinə bərk vurulma (vurulmuş). Aşiq məşuq olmaq – bir birinə bərk vurulmaq. <Bədircahan:> Züleyxa xanım sənə belə aşkarca aşiqməşuq olub dinməz söyləməz. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşiq — ə. sevən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Association de la sécurité de l’information du Québec (ASIQ) — L Association de la sécurité de l’information du Québec est un organisme sans but lucratif fondé en 1983. L Association fonctionne sur la base du bénévolat. Ainsi, depuis la vingtaine de membres réunis en 1983, l ASIQ dénombre aujourd hui plus de …   Wikipédia en Français

  • səbabət — ə. aşiq olma; aşiqlik, sevmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • üşşaq — ə. «aşiq» c. 1) aşiqlər; 2) t. muğamatda bir pərdə adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vamiq — ə. aşiq, sevgili …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”